Povzetki predavanj (1,7 mb)


PredavanjeIzvleček prezentacije
Korektna uporaba letalnikov v geodeziji / Correct application of UAVs in geodesy
Dr. Dejan Grigillo, dr. Dušan Petrovič, dr. Klemen Kozmus Trajkovski, dr. Tilen Urbančič, dr. Mojca Kosmatin Fras
(UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)
Nova evropska pravila v zvezi z uporabo brezpilotnih zrakoplovov / New European rules on unmanned aircraft
Ana Hožič (Javna agencija za civilno letalstvo RS / Civil Aviation Agency Slovenia)
Vzpostavitev in vzdrževanje prostorskih letalskih podatkov in informacij / Establishment and maintenance of spatial aviation data and information
Primož Kete (Geodetski inštitut Slovenije / Geodetic Institute of Slovenia)
GeoBIM – izzivi za geodezijo in geoinformatiko / GeoBIM – challenges for surveying and geoinformatics
Alen Šraj (Igea d.o.o.), Jernej Tekavec, dr. Anka Lisec (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)
Koordinatni sistemi kot temelj za kakovostne odločitve v prostoru / Coordinate systems as a basis for good decision making in physical space
Mag. Klemen Medved, Sandi Berk (Geodetska uprava Republike Slovenije / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia), dr. Božo Koler, dr. Oskar Sterle, dr. Bojan Stopar (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)
Funkcionalne regije v Sloveniji / Functional regions in Slovenia
Dr. Samo Drobne (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)
Uporaba ocene zmogljivosti komunalne infrastrukture pri pripravi prostorskih aktov / Using the estimated capacity of municipal infrastructure in the drafting of spatial planning acts
Ajda Kafol Stojanović (Geodetski inštitut Slovenije / Geodetic Institute of Slovenia), dr. Daniel Kozelj, dr. Maruška Šubic Kovač (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)
eGraditev / eConstruction
Jurij Mlinar, Jan Brezec, dr. Nikolaj Šarlah (Ministrstvo za okolje in prostor RS / Ministry of the Environment and Spatial Planning), Martina Strniša (Geodetska uprava Republike Slovenije / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia)
Evidentiranje nepremičnin – novi predpisi in informacijske rešitve / Real estate registration – new regulations and information solutions
Mag. Ema Pogorelčnik, Franc Ravnihar (Geodetska uprava Republike Slovenije / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia)

Predstavitve sponzorjev

GEOSERVIS
LGB
FLYCOM