48. GEODETSKI DAN

Geodezija za kakovostne odločitve v prostoru in času

Ljubljana, 12–13. Marec 2020

48th SLOVENIAN LAND SURVEYING DAY

Geodesy and quality of geospatial data for good decision-making

Ljubljana, 12–13 March 2020

 

 

PROGRAM / PROGRAMME

 

 

Četrtek, 12. 3. 2020 / Thursday March 12, 2020

16.30          Odprtje razstavnega prostora / Opening of the exhibition

18.00         Slavnostna akademija / Formal ceremony

 

Petek, 13. 3. 2020 / Friday March 13, 2020

Program posveta / Programme of the symposium

 

8.00–9.00

Registracija / Registration

9.00–11.00

UVODNI POZDRAVI IN PLENARNA PREDAVANJA

WELCOME SPEECHES, PLENARY LECTURES

 

Pozdravni govori / Welcome speeches

 

 

Dobro upravljanje za pametni svet

Good governance for a smart world

Prof. Dr. Joep Crompvoets (EuroSDR in KU Leuven, Belgija / EuroSDR in KU Leuven, Belgium)

 

Nove tehnologije za boljšo uporabnost uradnih prostorskih podatkov

New technologies for better usability of official geospatial data

Dr. Ing. Markus Seifert (Geodetska uprava Bavarske, Nemčija / Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bavaria, Germany)

 

11.00–11.30

Odmor za kavo / Coffee break

11.30–13.00

PREDAVANJA II / LECTURES II

 

 

Korektna uporaba letalnikov v geodeziji

Correct application of UAVs in geodesy

Dr. Dejan Grigillo, dr. Dušan Petrovič, dr. Klemen Kozmus Trajkovski, dr. Tilen Urbančič,
dr. Mojca Kosmatin Fras (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo /
University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)

 

Nova evropska pravila v zvezi z uporabo brezpilotnih zrakoplovov

New European rules on unmanned aircraft

Ana Hožič (Javna agencija za civilno letalstvo RS / Civil Aviation Agency Slovenia)

 

Vzpostavitev in vzdrževanje prostorskih letalskih podatkov in informacij

Establishment and maintenance of spatial aviation data and information

Primož Kete (Geodetski inštitut Slovenije / Geodetic Institute of Slovenia)

 

GeoBIM – izzivi za geodezijo in geoinformatiko

GeoBIM – challenges for surveying and geoinformatics

Alen Šraj (Igea d.o.o.), Jernej Tekavec, dr. Anka Lisec (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)

 

Koordinatni sistemi kot temelj za kakovostne odločitve v prostoru

Coordinate systems as a basis for good decision making in physical space

Mag. Klemen Medved, Sandi Berk (Geodetska uprava Republike Slovenije / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia), dr. Božo Koler, dr. Oskar Sterle, dr. Bojan Stopar (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)

 

13.00–14.30

Daljši odmor, predstavitve razstavljavcev

Break for refreshment and presentations of exhibitors

14.30–16.00

PREDAVANJA III / LECTURES III

 

 

Modeli vrednotenja 2020

Valuation Models 2020

Mag. Martin Smodiš (Geodetska uprava Republike Slovenije / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia)

 

Funkcionalne regije v Sloveniji

Functional regions in Slovenia

Dr. Samo Drobne (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)

 

Uporaba ocene zmogljivosti komunalne infrastrukture pri pripravi prostorskih aktov

Using the estimated capacity of municipal infrastructure in the drafting of spatial planning acts

Ajda Kafol Stojanović (Geodetski inštitut Slovenije / Geodetic Institute of Slovenia), dr. Daniel Kozelj, dr. Maruška Šubic Kovač (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering)

 

eGraditev

eConstruction

Jurij Mlinar, Jan Brezec (Ministrstvo za okolje in prostor RS / Ministry of the Environment and Spatial Planning)

 

Evidentiranje nepremičnin – novi predpisi in informacijske rešitve

Real estate registration – new regulations and information solutions

Mag. Ema Pogorelčnik, Franc Ravnihar (Geodetska uprava Republike Slovenije / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia)

 

 

Zaključek / Conclusion

Pogostitev in druženje / Lunch and social gathering

 

 

Programski odbor/ Programme Committee:

dr. Mihaela Triglav Čekada, predsednica / Chair,

Milan Brajnik,

mag. Tomaž Černe,

mag. Erna Flogie Dolinar,

dr. Anka Lisec,

Jožica Marinko,

mag. Blaž Mozetič,

dr. Polona Pavlovčič Prešern,

Matej Plešnar.